Coaching

Verlangen spiritueel te groeien.

Eigenlijk verlangen we allemaal om spiritueel te groeien. Het is de kosmische energie die wij ervaren als een stroomversnelling in onze persoonlijke en aardse processen. Transformatie symboliseert de geboorte voor en na de geboorte, voor en na de dood. Een ‘omslagpunt’ ; bewust of onbewust een energetische keuze. Een verlangen is iets dat nog niet is gerealiseerd.

Achter elk verlangen gaat een wereld aan ervaringen schuil zoals de persoonlijke omstandigheden, de opvoeding, het DNA en de familiegeschiedenis. Een ontwikkelingsproces van persoonlijk bewustzijn en spirituele groei. Verlangen heeft ook te maken met de levensmissie. Het ontwikkelt zich vanuit de diepste kern om het Zijn te ervaren Verlangen vraagt om koestering en voelen op alle niveaus. Ieder mens heeft verlangens naar tijd voor jezelf, contact met anderen, om ergens bij te horen en het verlangen naar zingeving.

Verlangens komen diep vanuit de Ziel. Innerlijke rust en stilte zijn nodig om verlangens duidelijker te kunnen ontvangen. Het vraagt openheid, durf en bereidwilligheid om te durven ervaren. Door activatie worden de verlangens energetisch in beweging gezet. Activatie drukt zich vervolgens uit in een bepaalde vorm van manifestatie, die dan zichtbaar kan worden in de dagelijkse realiteit. Alles valt en staat met de innerlijke intentie. Innerlijke intentie helpt om verlangens zichtbaar te kunnen materialiseren. Vanuit vertrouwen loslaten van angst, overgave en dankbaarheid voor te ontvangen zegeningen draagt zorg voor een hoge frequentie. Deze hoge energiefrequentie is verbonden met positieve energie. Wat er vervolgens gebeurt is dat positieve energie aanhaakt aan de verlangens. Deze positieve energie geeft verlangens een boost, waardoor het creatieproces in gang wordt gezet naar volledige manifestatie in de dagelijkse realiteit. Symbolen, dromen en synchroniciteit kunnen een voorbode zijn voor de zich ontvouwende verlangens.