De Grote Samenstand van Jupiter en Saturnus

‘De Grote Conjunctie’ van Saturnus en Jupiter.

Dit natuurverschijnsel is iets wat je waarschijnlijk maar één keer in je leven meemaakt. We staan op het punt om de Grote Zonne Flash te ontvangen, een gigantische golf van energie die rechtstreeks afkomstig is van de centrale kosmische Zon, die over de aarde verspreid zal worden.

Zo eens in de twintig jaar komen Jupiter en Saturnus samen, en daarmee wordt dan telkens een nieuwe periode, een volgende fase, ingeluid. De uitlijning tussen Saturnus en Jupiter in Waterman duurt van maandag 21 december 2020 tot en met dinsdag 29 december 2020.
Voor het eerst sinds 31 mei 2000 staan beide planeten in hetzelfde teken en op dezelfde graad. De vorige keer dat twee planeten zo dichtbij elkaar stonden, en dat dit voor ons zichtbaar was, was in 1228. De volgende zichtbare conjunctie wordt in 2080 verwacht.

Een Saturnus – Jupiter conjunctie tijdens de winterzonnewende is uiterst zeldzaam. De conjuncties van Saturnus en Jupiter vinden gedurende tijdspannes van 200 jaar steeds plaats in een bepaald element. Met de eerstvolgende conjunctie, op 21 december 2020, komt het element Lucht aan bod. Het element lucht is de meest vrije vorm van de 5 elementen. Je kunt het niet zien, maar wel voelen. Lucht is fysiek de zuurstof die we inademen, het waaien van de wind en het visualiseren van een wereld die gericht is op onvoorwaardelijke liefde, verbinding en saamhorigheid.

Een astrologisch tijdperk duurt iets meer dan 2000 jaar. De afgelopen 2000 jaar leefden we in het Vissentijdperk, wat we associëren met: het christendom, opoffering en dienstbaarheid. Nu we naar het Watermantijdperk gaan zien we een heel andere beweging. Het volgen van je hart, zelfexpressie, uniciteit, saamhorigheid en het (nieuwe) internet (Innernet).

Wanneer de optimismeplaneet Jupiter en de structuurplaneet Saturnus beiden in Waterman staan, lijkt niets onmogelijk. Deze energie opent deuren voor het ‘nieuwe denken’, vooruitgang en beweging! De positieve, ontwikkelde Watermanenergie verbroedert!

Jupiter (in Waterman) is de planeet van ‘geluk’ en optimisme, waarbij plezier, blijheid en vreugde voorop staan. Er is vooruitgang, expansie, openheid, utopische idealen, toekomstvisies.

Saturnus (in Waterman) is de grote leraar, deskundige en vormgever van de Nieuwe Wereld.
Gedisciplineerd, gestructureerd, een (wereld)leider in grote en kleine groepen.

In de persoonlijke geboortehoroscoop (met transits) geeft deze samenstand exact het transformatiepunt aan. Ieder mens heeft recht op zijn eigen werkelijkheid. Wat voor de ene pure Verlichting betekent, zal het voor de ander een dag als alle andere zijn!