Caduceuspunt in de horoscoop

In het astrologie boek; “de Caduceus Code” van Floor Geenen wordt de Caduceus beschreven als de basis- of zielsenergie (Kundalini) van de mens. Het is het midpunt tussen Zon en Maan in de horoscoop waarin de essentie ‘verborgen’ zit. De symboliek van de ‘Mercuriusstaf’ vinden we terug in diverse oude wijsheden en is een prachtige weerspiegeling van de oerenergie.

Ieder mens verlangt ernaar om in verbinding te Zijn met zijn/haar eigen oerkern (essentie). Deze zielsenergie is al ruim voor de samensmelting van beide ouders aanwezig. Op het moment van eenwording (conceptie) ontstaat er een kort moment van ongepolariseerde energie. Dit allereerste ‘punt’ is het pure Zijn van Onvoorwaardelijke en Universele Liefde in verbinding met de Bron. Astrologisch wordt dit het Caduceuspunt genoemd.

Direct daarna ‘splitst’ deze ongepolariseerde energie zich in twee cellen die de Yin- en Yangstroom vormen en ontstaat de ruggenwervel. Het is de vermenging van informatie vanuit beide ouders en de basis voor alle verdere ontwikkelingen van een nieuw leven.

Wie kan ik allemaal ‘helpen’ en waar staat jou Caduceus?

De lijst is heel divers, natuurlijk is iedereen welkom die nieuwsgierig is naar zijn/haar allereerste ‘punt’, voor het gemak het conceptiepunt genoemd. Ouders met een kinderwens kunnen haarfijn inzichtelijk krijgen waar de ‘scheurtjes’ zitten. In de werksfeer maakt de Caduceus inzichtelijk waar de talenten en kwaliteiten het sterkst zijn. Het is immers de essentie van wie jij bent! Bij relatie’ problemen’ zal bij het bekijken van beide horoscopen heel veel duidelijk(er) worden. De Nieuwetijdskinderen brengen een heel nieuwe en mooie zielsenergie mee; wat zou het fijn zijn als zij zich hun essentie kunnen blijven herinneren! En dan is er nog de grootste groep van mensen die spiritueel willen groeien.

In de horoscoop vinden we lijnrecht tegenover het Caduceuspunt het Oer- of Kroonpunt. Het Kroonpunt richt zich op het individuele doel of levensthema. Deze energie of Kundalini stroomt in- en rondom de ruggenwervel via de ademhaling. Helaas ‘vertroebelt’ de zuivere informatie meestal door oude conditioneringen, energieblokkades of geloofsovertuigingen en worden we constant be├»nvloed door de buitenwereld.

Door trouw te blijven aan onze individuele oerenergie zal de verbinding met “het hogere” steeds sterker worden en de balans tussen Zon (ratio) en Maan (emotie) gevonden worden.

Nieuwsgierig naar de stand van jouw Caduceus?

Ik heb het volgende van je nodig: datum, exacte tijd, plaats en eventueel land van je geboorte. Daarnaast jouw adresgegevens voor mijn factuur

Kosten 65 euro voor de print van de radix met Caduceus ingetekend, duiding van 1 uur persoonlijk of via skype.

Voor contact klik hier… en vermeld dat het om de Caduceus gaat!